Praktijk voor Osteopathie Saskia van Kempen

Swalmen en Echt

Osteopathie bij Baby’s 2

Baby’s

Tijdens de bevalling wordt de baby door krachtige persweeën door het geboortekanaal gestuwd. Het hoofd van de baby heeft de eigenschap zich te kunnen (ver)vormen om zo passage door dit nauwe geboortekanaal mogelijk te maken. De vervorming van het hoofd als gevolg van de bevalling verdwijnt later gewoonlijk op een natuurlijke manier.

Indien er echter geen volledig herstel van vorm en beweging plaats vindt ter hoogte van de schedel of andere lichaamsstructuren, kan dit bij een baby fysieke ongemakken veroorzaken waardoor hij of zij zich niet lekker voelt.

Problemen die hierdoor bij baby’s kunnen ontstaan zijn onder andere: veel huilen, onrust/gespannenheid, voorkeurshouding, overmatig spugen, slecht slapen, afgeplat schedeltje en darmkrampjes.

Tijdens de uitdrijvingsfase, bij de passage van het geboorte kanaal, kan bijvoorbeeld de schedelbasis van het kind bekneld raken. Hierdoor raakt in deze regio mogelijk een zenuw of een bloedvat geprikkeld.

Een verstoring van balans in het autonome zenuwstelsel kan dan het gevolg zijn. Ter hoogte van de schedelbasis bevinden zich namelijk belangrijke zenuwen die tot dit deel van het zenuwstelsel behoren.

Het autonome zenuwstelsel is dat deel van het zenuwstelsel dat alle automatische processen in het lichaam reguleert en bestaat grofweg uit twee functionele delen.

Het Orthosympatische zenuwstelsel (O.S.) en het  Parasympatische zenuwstelsel (P.S.)